ONER-019 Yuri Sasahara, Kokoro Wato, Leila Kitakawa